Abborrträsk

Hemmanet utefter Porjusvägen

Abborrträskhemmanet
anlades 1757 och är ett frälsehemman som betalade skatt till kronan genom dagsverk. Dagsverken utgjordes av kolning, malmtransport och bruksarbete, här i Abborrträsk var det malmtransporter som var dagsverket. Det har varit många olika ägare av hemmanet från ägarna av Meldersteins bruk på 1700-talet till SCA 1990 då Hembygdsföreningen köpte hemmanet. Abborrträsk ingår i Natura 2000 som är ett nätverk av utvalda naturmiljöer, vilka innehåller de mest värdefulla miljöerna i Europa.