Gellivare Sockens Hembygdsförening

Välkommen till Gellivare Sockens Hembygdsförening

Gellivare sockens hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hem-bygdsförbund. 

Föreningens målsättning är   • att kunskap om och kärleken till hembygden främjas att bygdens natur och kultur skyddas 
  • att för bygden kännetecknande kulturföremål och byggnader bevaras   och vårdas
  • att nyanläggningar och förändringar utförs med hänsyn till bygdens egenart
  • att verka för att bibehålla gamla traditioner och att skapa gemenskap mellan människor i alla åldrar


Styrelse 2019

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande


Ledamöter

Suppleanter


Valberedning


Ann-Helen Mickelsson Ersättare: Sture Köhler
Berit Olsson
Cora Karlsson, ersättare: Kjell Söderberg

Sture Köhler

Mikael Fabricius, Sivert Svensson, Tord Eriksson, Olav Köhler

Christina Frölin, Kjell Söderberg, Cora Karlsson, Lars-Erik Pääjärvi, Sandra Josefsson, Susanne Köhler

Lars Beyron, Lars Turdell, ersättare: Harry Brännström

Gellivare Sockens Hembygdsförening  
Storgatan 16    982 31 Gällivare    
Tel kansliet 0970-153 75   
                    E- post gellivare.hembygdsforening@telia.com                          Bankgiro 950-8243                                                                            Swish för medlemmar: 1233325339                                                  Swish för övriga: 1234344453