Gellivare Sockens Hembygdsförening

Välkommen till Gellivare Sockens Hembygdsförening

§1 MÅL
Gellivare sockens hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hem-bygdsförbund. Föreningens målsättning är
-att kunskap om och kärleken till hembygden främjas
-att bygdens natur och kultur skyddas
-att för bygden kännetecknande kulturföremål och byggnader bevaras   och vårdas
-att nyanläggningar och förändringar utförs med hänsyn till bygdens egenart
-att verka för att bibehålla gamla traditioner och att skapa gemenskap mellan människor i alla åldrar


Styrelse 2017

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Ledamöter

Suppleanter


Ann-Helen Mickelsson
Ulla Oscarsson
Christina Henriksson
Sture Köhler
Mikael Fabricius, Berit Olsson, Sivert Svensson, Tord Eriksson, Inger Widgren
Kjell Söderberg, Margaretha Pohjanen, Sten Henriksson, Olav Köhler, Sture Köhler, Birgitta Fors

Gellivare Sockens Hembygdsförening  
Storgatan 16    982 31 Gällivare    Tel kansliet 0970-153 75  
Tel Strandcaféet 0970-107 47
E-post gellivare.hembygdsforening@telia.com
Postgiro 6 79 80-3     Bankgiro 950-8243