Gellivare Sockens Hembygdsförening

Välkommen till Gellivare Sockens Hembygdsförening

§1 MÅL
Gellivare sockens hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hem-bygdsförbund. Föreningens målsättning är
-att kunskap om och kärleken till hembygden främjas
-att bygdens natur och kultur skyddas
-att för bygden kännetecknande kulturföremål och byggnader bevaras   och vårdas
-att nyanläggningar och förändringar utförs med hänsyn till bygdens egenart
-att verka för att bibehålla gamla traditioner och att skapa gemenskap mellan människor i alla åldrar


Styrelse 2019

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Ledamöter

Suppleanter


Ann-Helen Mickelsson
Ulla Oscarsson
Kjell Söderberg

Sture Köhler
Mikael Fabricius, Berit Olsson, Sivert Svensson, Tord Eriksson, Inger Widgren, 
Kjell Söderberg, Margaretha Pohjanen, Olav Köhler, Sture Köhler,Cora Karlsson, Birgitta Fors ,Lars-Erik Pääjärvi


Gellivare Sockens Hembygdsförening  
Storgatan 16    982 31 Gällivare    Tel kansliet 0970-153 75  
Tel Strandcaféet 0970-107 47
E-post gellivare.hembygdsforening@telia.com
Postgiro 6 79 80-3     Bankgiro 950-8243