Gellivare Sockens Hembygdsförening

Välkommen till Gellivare Sockens Hembygdsförening

Gellivare sockens hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hem-bygdsförbund. 

Föreningens målsättning är 

  • att kunskap om och kärleken till hembygden främjas att bygdens natur och kultur skyddas 
  • att för bygden kännetecknande kulturföremål och byggnader bevaras   och vårdas
  • att nyanläggningar och förändringar utförs med hänsyn till bygdens egenart
  • att verka för att bibehålla gamla traditioner och att skapa gemenskap mellan människor i alla åldrar

OBS! OBS OBS! Inställd Marknad 2020!          

 Med anledning av de rekommendationer regering gått ut med under onsdagen, gällande att ej ha arrangemang med folksamlingar på över 500 personer, för att därmed arbeta mot ytterligare spridning av Coronaviruset (COVID-19) är årets vintermarknad inställd. Detta beslut har tagits i samråd med Gällivare Kommuns säkerhetsansvarige.

Ordförande kommer att vara i kontakt med tillståndsgivaren på Polismyndigheten i Luleå under torsdagen och efter detta lämnas ett officiellt beslut. 

 / Styrelsen

     
                   


Styrelse 2019

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande


Ledamöter

Suppleanter

Revisorer

Valberedning


Ann-Helen Mickelsson Ersättare: Sture Köhler
Berit Olsson
Cora Karlsson, ersättare: Kjell Söderberg

Sture Köhler

Mikael Fabricius, Sivert Svensson, Tord Eriksson, Olav Köhler

Christina Frölin, Kjell Söderberg, Cora Karlsson, Lars-Erik Pääjärvi, Sandra Josefsson, Susanne Köhler

Lars Beyron, Lars Turdell, ersättare: Harry Brännström

Gellivare Sockens Hembygdsförening  
Storgatan 16    982 31 Gällivare    
Tel kansliet 0970-153 75   
                    E- post gellivare.hembygdsforening@telia.com                          Bankgiro 950-8243                                                                            Swish för medlemmar: 1233325339                                                  Swish för övriga: 1234344453