Gellivare Sockens Hembygdsförening

Välkommen till Gellivare Sockens Hembygdsförening

Gellivare sockens hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hem-bygdsförbund. 

Föreningens målsättning är 

  • att kunskap om och kärleken till hembygden främjas att bygdens natur och kultur skyddas 
  • att för bygden kännetecknande kulturföremål och byggnader bevaras   och vårdas
  • att nyanläggningar och förändringar utförs med hänsyn till bygdens egenart
  • att verka för att bibehålla gamla traditioner och att skapa gemenskap mellan människor i alla åldrar


AKTIVITETER 2023

Vårcafé/Söndags-café, Ullattigården

Söndag 2/4 kl. 11.00 - 15.00
Söndag 9/4 kl. 11.00 - 15.00
Söndag 16/4 kl. 11.00 - 15.00
Söndag 23/4 kl. 11.00 - 15.00

Valborgsmässofirande 30/4 kl.18.00

Nationaldagensfirande 6/6 kl.12.00

Midsommarfirande 23/6 

Trivselkväll 28/6 kl.18.30

Försäljning av bagarstugebröd 5,12,19,26/7 kl.15.00

Trivselkväll 19/7 kl.18.30

Bakkurser

Visning av våra hus på området

Hembygdsgårdarnas dag 6/8

Urfolkens dag 9/8

Surströmming

Julmarknad

KALLELSE

Årsmöte för 2022 Onsdag 29 mars 2023 kl 18.00 Ullattigården, Hembygdsområdet 
Sedvanliga årsmöteshandlingar 
Vi bjuder på fika!

Välkommen!

Styrelse 2023

Ordförande
Vice ordförande 
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Vice sekreterare


Ledamöter

Suppleanter


Revisorer


Valberedning


Sture Köhler
Börje Johansson 
Berit Olsson
Ann-Sofi Nordvall
Susanne Johansson
Christina Frölin


Tord Eriksson, Olav Köhler, Lars-Erik Pääjärvi, 
Anette Winblad von Walter
Susanne Köhler, Linda Fabricius, Ingemar Holma,
Ann-Helen Mickelsson, Lis-Marie Hjortfors,
Saeko Nyberg

Lars Beyron, Lars Turdell, Ersättare: Harry Brännström


Helena Apelqvist

Gellivare Sockens Hembygdsförening  
Storgatan 16    982 31 Gällivare    
Tel kansliet 0970-153 75   
  E- post gellivare.hembygdsforening@telia.com                      Bankgiro 950-8243                                                                  Swish för medlemmar: 1233325339                                          Swish för övriga: 1234344453