Gellivare Sockens Hembygdsförening

Välkommen till Gellivare Sockens Hembygdsförening

Gellivare sockens hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hem-bygdsförbund. 

Föreningens målsättning är 

  • att kunskap om och kärleken till hembygden främjas att bygdens natur och kultur skyddas 
  • att för bygden kännetecknande kulturföremål och byggnader bevaras   och vårdas
  • att nyanläggningar och förändringar utförs med hänsyn till bygdens egenart
  • att verka för att bibehålla gamla traditioner och att skapa gemenskap mellan människor i alla åldrar

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna på årsmöte:           

Söndagen den 29 Mars kl. 17.00 på Hembygdsområdet i Ullattigården.                                                                          

Vi bjuder på fika/ Styrelsen  

 

     
                   


Styrelse 2019

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande


Ledamöter

Suppleanter

Revisorer

Valberedning


Ann-Helen Mickelsson Ersättare: Sture Köhler
Berit Olsson
Cora Karlsson, ersättare: Kjell Söderberg

Sture Köhler

Mikael Fabricius, Sivert Svensson, Tord Eriksson, Olav Köhler

Christina Frölin, Kjell Söderberg, Cora Karlsson, Lars-Erik Pääjärvi, Sandra Josefsson, Susanne Köhler

Lars Beyron, Lars Turdell, ersättare: Harry Brännström

Gellivare Sockens Hembygdsförening  
Storgatan 16    982 31 Gällivare    
Tel kansliet 0970-153 75   
                    E- post gellivare.hembygdsforening@telia.com                          Bankgiro 950-8243                                                                            Swish för medlemmar: 1233325339                                                  Swish för övriga: 1234344453