Gellivare Sockens Hembygdsförening

Välkommen till Gellivare Sockens Hembygdsförening

Gellivare sockens hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hem-bygdsförbund. 

Föreningens målsättning är 

  • att kunskap om och kärleken till hembygden främjas att bygdens natur och kultur skyddas 
  • att för bygden kännetecknande kulturföremål och byggnader bevaras   och vårdas
  • att nyanläggningar och förändringar utförs med hänsyn till bygdens egenart
  • att verka för att bibehålla gamla traditioner och att skapa gemenskap mellan människor i alla åldrar


AKTIVITETER

Styrelse 2022

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande


Ledamöter

Suppleanter


Revisorer

Valberedning


Ann-Helen Mickelsson, Ersättare: Sture Köhler
Berit Olsson, Ersättare: Ann-Sofi Nordvall
Christina Frölin, Ersättare: Kjell Söderberg
Sture Köhler


Mikael Fabricius, Tord Eriksson, Sture Köhler, Olav Köhler, Berit Olsson, Ann-Sofi Nordvall, Börje Johansson
Christina Frölin, Kjell Söderberg, Lars-Erik Pääjärvi, Susanne Köhler, Linda Fabricius, Saeko Nyberg

Lars Beyron, Lars Turdell, Ersättare: Harry Brännström


Johan Johansson, Helena Apelqvist

Gellivare Sockens Hembygdsförening  
Storgatan 16    982 31 Gällivare    
Tel kansliet 0970-153 75   
                    E- post gellivare.hembygdsforening@telia.com                          Bankgiro 950-8243                                                                            Swish för medlemmar: 1233325339                                                  Swish för övriga: 1234344453